Into the future

Ontwikkelingen en het onderscheidend vermogen

De wereld verandert. Dat geldt ook voor de elektrotechniek. Daar zijn ontwikkelingen gaande die het werk behoorlijk beïnvloeden. Met name automatisering en zelfs robotisering spelen een steeds grotere rol. Maar nieuwe technologieën moeten nooit een doel op zich zijn.

De branche verandert

De veranderingen in de branche zijn groot. Er wordt meer en meer gewerkt met nieuwe contractvormen en het idee is dat er vooral meer dient te worden samengewerkt met diverse partijen. Ook de energietransitie, de overgang naar schone energie, wordt steeds belangrijker. “Door de verbinding te zoeken met partners gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog, maar neemt ook het werkplezier toe,” meent Shirley van Beers. “Want uiteindelijk is het naast winstgevendheid minstens net zo belangrijk om plezier te hebben in je werk.” Ze voegt eraan toe: “Daarnaast zijn er veel technologische ontwikkelingen gaande, die de elektrotechnische wereld behoorlijk doen veranderen.”

Internet of Things

Een belangrijke ontwikkeling is die van het zogenoemde ‘internet der dingen’ beter bekend als ‘Internet of Things (IoT). Deze ontwikkeling houdt in, dat er steeds meer semi-intelligente apparaten zelf via het internet met andere personen of met andere apparaten communiceren. Alledaagse apparaten worden zo een entiteit op het internet en kunnen zelfstandig beslissingen nemen. Denk dan aan bijvoorbeeld een koelkast die producten bestelt als hij ziet dat ze op zijn, of het op afstand de wasmachine of de thermostaat bedienen. De mogelijkheden zullen oneindig zijn en veel voor de elektrotechniek betekenen. Niet alleen vanwege de nodige installaties , maar ook ten aanzien van de werkwijze.

Kunstmatige intelligentie

Via zogenoemde kunstmatige installatie kunnen serviceaanvragen meer en meer worden afgehandeld. Vele vragen die bijvoorbeeld telefonisch worden gesteld, zoals informatie over een aanvraag, of hoe laat de monteur komt, kunnen door Robots uiterst klantvriendelijk worden beantwoord. Die robots kunnen worden gekoppeld aan de bedrijfssoftware en direct doorschakelen naar een medewerker. Daarmee is op personeelskosten te besparen en biedt het de medewerkers bovendien ruimte om complexere vragen te beantwoorden.

Digitalisering

Beers Elektrotechniek gaat onder leiding van Shirley van Beers graag mee in de nieuwste ontwikkelingen. Niet zozeer omwille van de lol. Het gaat vooral om het verbeteren van de werkprocessen in het voordeel van de monteur, maar zeker ook in het belang van de klant. Zo heeft het bedrijf inmiddels een robotgebruiker laten ontwikkelen door Shared Robotics. Daarmee worden de werkbonnen van de drie grootste klanten ingevoerd, wat veel verwerkingstijd scheelt. Tijd die bespaard wordt op de servicedesk en weer wordt ingezet voor andere taken. Daarnaast gaat het bedrijf binnenkort volledig ‘in de cloud’ werken en worden de eigen servers overgebracht naar datacenters. Zo kan er nog veiliger en stabieler worden gewerkt. Dat maakt Beers klaar voor de toekomst. Althans voor nu, want de ontwikkelingen gaan gewoon door. Het onderscheidend vermogen zit er nu vooral in, dat het hele proces tot in detail wordt gedigitaliseerd. Daarin worden voortdurend stappen gezet.

Geen doel op zich

Hoewel de veranderingen, of beter gezegd de technologische ontwikkelingen hard gaan, zal het allemaal nooit een doel op zich moeten zijn. Alle ontwikkelingen blijven het middel om beter, sneller, gemakkelijker en vooral klantvriendelijker te kunnen werken. Beers begrijpt dat als geen ander, maar kijkt wel steeds ‘into the future’.

De wereld verandert. Dat geldt ook voor de elektrotechniek. Daar zijn ontwikkelingen gaande die het werk behoorlijk beïnvloeden. Met name automatisering en zelfs robotisering spelen een steeds grotere rol. Maar nieuwe technologieën moeten nooit een doel op zich zijn.

3